Instalacje hydrauliczne są dziś obowiązkowe w każdym domu. Pojawiają się w kilku różnych układach funkcjonalnych, jak zaopatrzenie w wodę bieżącą, rozprowadzenie ciepła w wodnej instalacji grzewczej czy nośnik energii w solarnych instalacjach ekologicznych.

Kryteria budowy instalacji hydraulicznej

Rozprowadzenie podstawowych elementów takich systemów, czyli rur i armatury, można przeprowadzić na różne sposoby, kierując się różnymi kryteriami. Jednakże najważniejszy jest tutaj porządek, przejrzystość, możliwość serwisowania, przeróbek oraz zmiany filozofii zarządzania w późniejszej eksploatacji budynku. Parametry te mają o wiele wyższą wagę  funkcjonalną i ekonomiczną nad oszczędnym zużyciem rur rozprowadzających czy armatury.

Powyższe kryteria spełnia praktycznie tylko jeden system budowy takich instalacji – tryb rozdzielaczowy. Charakteryzuje się on istnieniem w układzie jednego do kilku rozdzielaczy — punktów koncentrujących u siebie wszystkie odpływy i powroty cieczy do poszczególnych odbiorników. Mogą być nimi na przykład grzejniki, krany, stacje uzdatniania wody, bojlery.

Zalety budowy instalacji rozdzielaczowej

Dzięki takiej koncentracji zyskujemy na takich możliwościach, jak odcięcie pojedynczych odbiorników na czas serwisu, awarii czy wymiany na inne. Także źródła przepływu da się łatwiej rozdzielić – na przykład obwód podlewania ogrodu wodą bez pomiaru kanalizacji od obwodu domu liczonego ze ściekami. Możemy na rozdzielaczu domontować sterowanie elektryczne, termostatyczne, przepływomierze cieczy i na tej podstawie zadbać o pożądany rozpływ energii, zazwyczaj proporcjonalny do zapotrzebowania na moc danego odbiornika. Stosuję się tutaj, oprócz pomiarów przepływu, dławiki tegoż na odbiorach bliższych lub większych, celem ograniczenia przepływu.

Jednym z elementów jest łatwiejsze zastosowanie zaworów mieszających tak, aby do ogrzewania podłogowego nie docierała zbyt gorąca woda.