Gaz w domach wpływa na komfort życia mieszkańców. Zwykle służy do ogrzewania domu, podgrzewania wody użytkowej czy też używany jest w kuchenkach gazowych do przyrządzania potraw. Instalacje gazowe jako takie są bezobsługowe. Jedyne czego wymagają to właściwy ich montaż. Z tego względu są powszechnie stosowane zarówno w domach jednorodzinnych, jak i blokach, obiektach usługowych oraz instytucjach. Czy założenie gazy jest drogie? Od czego zależy koszt budowy instalacji gazowej?

Instalacja gazowa wymaga projektu

Prace instalacyjne w przypadku instalacji gazowej zaczynają się od sporządzenia projektu przyłącza. Projekt musi sporządzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, gdyż tylko to pozwoli uchronić użytkownika końcowego przed szeregiem możliwych do wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń, błędów instalacyjnych.

Drugą kwestią jest fakt zgłoszenia montażu instalacji gazowej, a bywa niekiedy, że również uzyskania pozwolenia na budowę. Do zgłoszenia konieczne będzie dołączenie dokumentacji projektowej w tym projektu architektoniczno-budowlanego obiektu. Koszty wykonania instalacji gazowej, rozpoczynają się jeszcze na długo przed pracami głównymi założenia gazu. Ten etap zakładania gazu może wynosić zarówno 500 zł, jak i 1500 zł. Wszystko zależy od tego, co potrzeba uzyskać i jakie zgłoszenia zostały wykonane podczas przystępowania do budowy, czy też modernizacji budynku.

Budowa instalacji gazowej wymaga dziennika budowy

Instalacje gazowe mogą być budowane tylko przez uprawnione do tego firmy. Zajmują się one również prowadzeniem dziennika budowy, kontrolą poprawności przeprowadzonych prac oraz przeprowadzeniem próby szczelności. Próba ta musi być wykonana w obecności kierownika budowy i odbiorcy gazy, któremu należy przekazać protokół uruchomienia instalacji. Nie licząc opłaty przyłączeniowej, ostateczne koszty budowy gazu oscylują zwykle między 1400 a 3000 zł. Rozpiętość jest duża i zależna od regionu kraju prowadzonych robót, zastosowanych materiałów, a także cen projektu technicznego czy też konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych.