Codzienne funkcjonowanie w domu bez instalacji wodno-kanalizacyjnej byłoby praktycznie niemożliwe. To dzięki niej do budynku jest doprowadzana woda zarówno pitna, jak i użytkowa. Na tego typu system składają się mniejsze odpowiedzialne za rozprowadzanie wody potrzebnej do ogrzewania, a także do systemu kanalizacyjnego. Co warto wiedzieć o tej instalacji?

Co składa się na instalację sanitarną?

Instalacja sanitarna odpowiada za doprowadzanie wody do budynku. W związku z tym jednym z jej elementów jest tzw. instalacja wodna. To dzięki niej ciecz z wodociągu trafia do instalacji wewnętrznej, a następnie do umywalek, prysznica, wanny i toalety. Co istotne zimna woda dociera od razu do baterii, które posiadają poszczególne urządzenia, natomiast ciepła musi zostać jeszcze podgrzana. Tego typu instalacja jest budowana z tworzywa sztucznego lub odpornej na korozję stali albo miedzi. Z kolei odprowadzenie wszelkich nieczystości wraz z użytą wodą jest możliwe za sprawą instalacji kanalizacyjnej. Składają się na nią m.in. przewody łączące syfon z urządzeniami sanitarnymi oraz odpływowe, a także piony kanalizacyjne, wywiewki, syfony i czyszczaki. Aby instalacja kanalizacyjna odpowiednio działała, warto zadbać o to, żeby urządzenia sanitarne zamontować jak najbliżej pionów. Z kolei nieprzyjemnych zapachów pozwala uniknąć napowietrzanie instalacji.


Jeśli istnieje taka możliwość, instalacja kanalizacyjna zostaje doprowadzona do gminnej kanalizacji. Jeżeli nie — podpinapodpina się ją do szamba albo przydomowej oczyszczalni ścieków. Do instalacji sanitarnej zaliczany jest również system ogrzewania budynku. Ten z kolei składa się z kotła, pompy ciepła, zaworów oraz grzejników. Może być zasilany paliwem stałym albo płynnym, czyli np. gazem. Instalacja sanitarna jest skomplikowanym mechanizmem, dlatego chcąc mieć pewność, że będzie ona prawidłowo funkcjonować, jej montaż należy zlecić wykwalifikowanemu specjaliście.