Przy poszukiwaniu idealnej działki pod budowę nieraz trzeba iść na kompromis. Polega on na tym, że zakupiony teren jest tani i w dobrej lokalizacji, ale niestety nierówny. Najczęściej są to górki, pagórki lub spadek na jedną ze stron. W takiej sytuacji przed rozpoczęciem budowy należy dodatkowo zainwestować w wyrównanie terenu.

Niwelacja a pozwolenie na budowę

Choć pojęcie niwelacji terenu nie jest ujęte w Prawie budowlanym, to poziomowanie gruntu już tak. Zalicza się to do robót przygotowawczych, a te wolno wykonywać tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Reasumując, niwelację terenu można przeprowadzać wtedy, gdy uzyskamy pozwolenie na budowę. W przeciwnym wypadku nadzór budowlany może to potraktować jako samowolę i nałożyć karę. Prace budowlane wolno rozpocząć po upływie 21 dni od zgłoszenia i braku odmowy albo po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę (o ile nikt się od niej nie odwołał). Koszt niwelacji zależy od rozmiaru działki, stopnia zaawansowania przeprowadzanych prac, zakupu ziemi, wynajmu sprzętu i ceny robocizny.

Przygotowanie do niwelacji działki

Niwelacja polega na zredukowaniu nierówności, co w teorii nie wydaje się trudne. My jednak odradzamy samodzielne podejmowanie się tego bez odpowiedniego doświadczenia i dostępu do maszyn budowlanych. Spadek terenu powinien przebiegać od budynku mieszkalnego do granic działki. Do obliczania różnic wysokości w punktach pomiarowych najlepiej użyć niwelatora. Przed przystąpieniem do właściwych prac dobrze jest wykonać szkic, na którym znajdą się naturalne spadki działki, górki, dziury itp. Za pomocą powstałej siatki można określić, na jakiej wysokości względem drogi powinien znajdować się budynek. Bezpieczniej zlecić to geodecie niż samemu się tego podejmować. Następnie wykonuje się profilowanie. Między prętami i deskami umieszcza się sznurek. W ten sposób oznacza się właściwy poziom do chodnika, ogrodzenia i innych istniejących obiektów.

Prace ziemne

Prace rozpoczyna się od usunięcia drzew, krzewów i innych roślin, które utrudniają zagospodarowanie przestrzeni. Za pomocą koparki można zwieźć osobno darń i humus. Żyzna gleba przyda się po zakończeniu budowy do urządzenia przydomowego ogrodu. Może zdarzyć się tak, że do jej transportu będzie potrzebna ciężarówka. Jeśli profilowanie zostało właściwie wykonane, można zająć się usuwaniem nierówności, czyli zniżaniem wzniesień i nanoszeniem ziemi poniżej sznurka. Podczas tych czynności cały czas trzeba kontrolować poziom. Po wyrównaniu terenu łatwo można zauważyć, czy nacisk samochodu nie powoduje powstawania głębokich kolein i czy po deszczu nie stoi woda. Jeśli tak się zdarzy, trzeba dodatkowo utwardzić grunt np. za pomocą kruszywa, a następnie go ubić. Gdy teren został już wyrównany, można zająć się wykopywaniem ziemi pod fundamenty.