Instalacje gazowe - Nowy Sącz

Klienci indywidualni

Instalacje gazowe są powszechnie stosowane do ogrzewania domów, podgrzewania wody użytkowej czy też używane w kuchenkach gazowych. Do zalet takiej instalacji należy przede wszystkim komfort użytkowania – po zainstalowaniu są praktycznie bezobsługowe. Wygoda korzystania z sieci gazowej, która dostarcza paliwo bezpośrednio do urządzeń, powoduje, że gaz doskonale sprawdza się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i obiektach usługowych oraz instytucjach. Kluczową kwestią jest powierzenie instalacji specjalistom, którzy zwrócą uwagę na wszystkie czynniki, które decydują o bezpieczeństwie użytkowania systemu. Nasi pracownicy gwarantują rzetelne wykonanie instalacji, dzięki czemu będzie można ze spokojem korzystać z atutów ogrzewania gazowego.

Wymogi formalne, jakie należy spełnić, przed zainstalowaniem gazu w budynku

Instalacja gazowa musi być bezpieczna dla użytkownika, zatem wprowadzono pewne ograniczenia formalne, które mają minimalizować zagrożenie. Podstawą każdego systemu rozprowadzonego w budynku czy to ogrzewania gazowego, czy instalacji wodno-kanalizacyjnej jest projekt. W przypadku gazu projekt powinna sporządzić osoba z odpowiednimi uprawnieniami, aby uniknąć niebezpiecznych błędów.

Drugim wymogiem formalnym, poza projektem, jest zgłoszenie inwestycji obejmującej montaż instalacji gazowej bądź w niektórych przypadkach uzyskanie pozwolenia na budowę. W obu tych procedurach potrzebna jest pełna dokumentacja projektowa, w tym projekt architektoniczno-budowlany budynku.

W instalacji gazowej najistotniejszym aspektem jest szczelność. Ta kwestia również jest uregulowana w prawie budowlanym. Nasi pracownicy przed oddaniem instalacji do użytku przeprowadzają próbę szczelności i zgodnie z wymogami prawnymi – sporządzają protokół pomiaru szczelności. Wówczas odbywa się odbiór techniczny instalacji.

W trakcie eksploatacji konieczne jest również regularne wykonywanie przeglądów instalacji gazowej. W przypadku nieprawidłowości do odpowiedzialności zostanie pociągnięty właściciel domu jednorodzinnego lub zarządca budynku wielorodzinnego. W świetle przepisów fachowiec powinien wykonać przegląd raz w roku. Zapraszamy do poznania oferty usług koparką.