Instalacje wodno-kanalizacyjne - Nowy Sącz

Generalni wykonawcy

Instalacje wodno-kanalizacyjne należą do jednych z najważniejszych w domu. Również wszelkie obiekty przemysłowe i usługowe muszą zostać odpowiednio wyposażone i podłączone do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Nasza firma zajmuje się całościowym montażem instalacji wod.-kan.: rozprowadzamy rury wewnątrz budynków, wyprowadzamy na zewnątrz i wykonujemy przyłącza wodne i kanalizacyjne do sieci. W zależności od potrzeb Klientów wykonujemy również biały montaż, aby jak najszybciej mogli rozpocząć korzystanie z dostępu do wody w obiekcie.

Z jakich elementów składa się domowa instalacja wod.-kan?

Domowa instalacja wod.-kan. to skomplikowany system rur, przewodów spustowych i zaworów, które mają rozprowadzić wodę oraz odprowadzić ścieki z budynku. Do osprzętu takiej instalacji należą:

  • rury
  • zawory zamykające i otwierające przepływ wody
  • przewody spustowe
  • wodomierze
  • urządzenia wentylacyjne
  • wpusty
  • filtry mechaniczne
  • pompy w przypadku wymuszonego przepływu wody.

Woda może być prowadzona do punktów poboru za pomocą rur stalowych, miedzianych lub z tworzyw sztucznych. Nasi hydraulicy zaprojektują, przygotują i wykonają instalację o odpowiednich właściwościach materiału i średnicach rur, dzięki czemu zostaną zachowane poprawne przepływy wody. Wykonamy również wszelkie usługi hydrauliczne. Stosujemy trójnikowy lub równoległy system doprowadzania wody użytkowej. Gwarantujemy odpowiednie ciśnienie i prawidłowe działanie wanien, pryszniców, kranów oraz systemów nawadniania ogrodów. Na życzenie Klientów w instalacji montujemy narurowe filtry mechaniczne oraz specjalne filtry do wody kranowej, które uzdatnią wodę w całym budynku. Zapraszamy do poznania oferty instalacji gazowych i usług koparką.